Naujienos

Šaukiamas kredito unijos „DELTA“ eilinis visuotinis narių susirinkimas

Kredito unijos „DELTA“ narių dėmesiui!

2020  m. balandžio mėn. 14 d. 16 val. unijos patalpose, esančiose adresu Savanorių pr. 292 B, Kaunas, šaukiamas kredito unijos “DELTA”, buveinės adresas Savanorių pr. 292 B, Kaunas, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

5. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6. Dėl veiksmų, kai kredito unijos nuosavas kapitalas mažesnis nei pajinis kapitalas.

7. Įgaliojimų suteikimas Valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

8. Kredito unijos Valdybos nario rinkimai.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Savanorių pr. 292B, Kaunas.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą kredito unijos administracijos vadovė Lolita Radišauskienė, tel.: 837 32 44 57; +370 683 56566, el.p.- [email protected].

Neįvykus 2021 m. balandžio mėn. 14 d. KU “DELTA“ eiliniam visuotiniam narių susirinkimui (jei nėra kvorumo), pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame bus priimami sprendimai pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, šaukiamas 2021 m. balandžio mėn. 15 d. 16 val. Susirinkimas vyks adresu Savanorių pr. 292B, Kaunas.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną bei draudimą organizuoti tam tikrą laiką trunkantį žmonių susibūrimą iš anksto nustatytu laiku (LR Vyriausybės nutarimas Nr.1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.8 p.), prašome kredito unijos „DELTA“ narių, visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti kredito unijos „DELTA“ interneto svetainėje adresu arbawww.delta.lku.lt, arba klientų aptarnavimo vietoje, adresu Savanorių pr. 292B, Kaunas.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę arba atsiųsti paštu adresu: Savanorių pr. 292B, Kaunas iki š. m. balandžio mėn. 14 dienos 14 val.

Balsavimo biuletenis čia.

KU “DELTA“ Valdyba

Atgal