Naujienos

Šaukiamas kredito unijos „Delta“ neeilinis visuotinis narių susirinkimas

Kredito unijos „DELTA“ narių dėmesiui!

2022  m. birželio mėn. 30 d. 16 val. unijos patalpose, esančiose adresu Savanorių pr. 292 B, Kaunas, šaukiamas kredito unijos “DELTA”, buveinės adresas Savanorių pr. 292 B, Kaunas, neeilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
  2. Kredito unijos valdybos nario rinkimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Savanorių pr. 292B, Kaunas.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą neeilinį visuotinį narių susirinkimą kredito unijos administracijos vadovė Lolita Radišauskienė, tel.: 837 32 44 57; +370 683 56566, el.p.- [email protected].

Neįvykus 2022 m. birželio mėn. 30 d. KU “DELTA“ neeiliniam visuotiniam narių susirinkimui (jei nėra kvorumo), pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame bus priimami sprendimai pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, šaukiamas 2022 m. liepos mėn. 7 d. 16 val. Susirinkimas vyks adresu Savanorių pr. 292B, Kaunas.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti kredito unijos „DELTA“ interneto svetainėje, arba ČIA ir klientų aptarnavimo vietoje, adresu Savanorių pr. 292B, Kaunas.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę arba atsiųsti paštu adresu: Savanorių pr. 292B, Kaunas iki š. m. birželio mėn. 30 dienos 14 val.

KU “DELTA“ Valdyba

Atgal