Naujienos

Kredito unijos „DELTA” pakartotiniame neeiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

KREDITO UNIJOS „DELTA“
VISUOTINIO NEEILINIO PAKARTOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO
įvykusio
2022-07-07
PRIIMTI SPRENDIMAI

Šis neeilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas vyko įvertinus, kad visais darbotvarkėje nurodytais klausimais kredito unijos nariai balsavo tik raštu, atvykusių į susirinkimą narių nebuvo.
Kredito unijos nariams apie neeilinio visuotinio narių susirinkimo laiką ir vietą pranešta laiku ir tinkamai.
Supažindiname su kredito unijos „DELTA“ visuotinio narių susirinkimo priimtais sprendimais:
1. Kredito unijos paskolų komiteto nariu išrinktas Sigitas Gudavičius.
1.2. Paskolų komiteto pirmininku išrinktas Sigitas Gudavičius.
2. Kredito unijos valdybos nariu išrinkta Olga Zelenkova.
Teikti informaciją apie įvykusį susirinkimą įgaliota kredito unijos administracijos vadovė Lolita Radišauskienė, tel.+370 683 56566, el.p.: [email protected].

Kredito unijos „DELTA“ Valdyba

Atgal