Naujienos

Kredito unijos „Delta” pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

KREDITO UNIJOS „DELTA“
VISUOTINIO EILINIO PAKARTOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO
įvykusio
2023-03-29
PRIIMTI SPRENDIMAI


Šis eilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas vyko įvertinus, kad visais darbotvarkėje nurodytais klausimais kredito unijos nariai balsavo tik raštu, atvykusių į susirinkimą narių nebuvo.
Kredito unijos nariams apie eilinio visuotinio narių susirinkimo laiką ir vietą pranešta laiku ir tinkamai.
Supažindiname su kredito unijos „DELTA“ visuotinio narių susirinkimo priimtais sprendimais:

 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaita įvertinta teigiamai.
 2. Valdybos ataskaita. Ataskaita įvertinta teigiamai.
 3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaita įvertinta teigiamai.
 4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas. Nutarimas dėl pelno paskirstymo priimtas.
 5. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata patvirtinta.
 6. Unijos nariai informuoti apie tai, kad unijos nuosavas kapitalas tapo mažesnis negu pajinis kapitalas. Unija pateikė veiklos planą su iškeltais pelningumo tikslais, kad padengti sukauptus nuostolius ir atstatyti nuosavą kapitalą iki reikiamo dydžio.
 7. Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 8. Naujai kadencijai paskolų komiteto nariais išrinkti Sigitas Gudavičius, Živilė Pintukaitė, Georgij Zelenkov.
  8.1. Paskolų komiteto pirmininku išrinktas Sigitas Gudavičius.
 9. Unijos nauja įstatų redakcija patvirtinta.
  Išsamiai su priimtais nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos „DELTA“ nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Savanorių pr. 292B, Kaunas.
  Teikti informaciją apie įvykusį susirinkimą įgaliota kredito unijos administracijos vadovė Lolita Radišauskienė, tel.+370 683 56566, el.p.: [email protected]

Kredito unijos „DELTA“ Valdyba

Atgal