07/15 

Kredito unijos „DELTA“ narių dėmesiui!

 

2020  m. rugpjūčio mėn. 6 d. 16 val. unijos patalpose, esančiose adresu Savanorių pr. 292 B, Kaunas, šaukiamas kredito unijos “DELTA”, buveinės adresas Savanorių pr. 292 B, Kaunas, neeilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Kredito unijos valdybos nario rinkimas.

Su darbotvarkėje numatyto klausimo nutarimo projektu, kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Savanorių pr. 292B, Kaunas.

Unijos nariai, negalintys dalyvauti VNS, gali balsuoti iš anksto raštu, pagal Valdybos patvirtintą išankstinio balsavimo susirinkime tvarką.

Neįvykus 2020 m. rugpjūčio mėn. 6 d. KU “DELTA“ neeiliniam visuotiniam narių susirinkimui (jei nėra kvorumo), pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame bus priimami sprendimai pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, šaukiamas 2020 m. rugpjūčio mėn. 7 d. 16 val. Susirinkimas vyks Savanorių pr. 292 B, Kaunas

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą kredito unijos administracijos vadovė Lolita Radišauskienė, tel.: 837 32 44 57; +370 683 56566, el.p. l.radisauskiene@lku.lt.

 

 

KU “DELTA“ Valdyba